Geen producten gevonden...

Disclaimer

Aquarevitaliser B.V. (Kamer van Koophandel: 58202870), hierna te noemen Aquarevitaliser B.V., verleent Je hierbij toegang tot www.bodyrevitaliser.nl ("de Website") en nodigt Je uit de aangeboden producten te kopen.

Aquarevitaliser B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan Jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Aquarevitaliser B.V. spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Aquarevitaliser B.V..

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Aquarevitaliser B.V. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Aquarevitaliser B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Gebruik & veiligheid

Gebruikers van producten van Aquarevitaliser B.V. zijn zelf volledig verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze gebruiken (en consumptie) van deze producten. Wij raden dan ook altijd aan de gebruiksaanwijzing van het betreffende product goed te lezen en dosering(en) nooit te overschrijden.
Bij twijfel kun Je hierover altijd contact opnemen met Aquarevitaliser B.V.

Aquarevitaliser B.V. is dan ook nooit aansprakelijk voor enige (gezondheids)schade welke is ontstaan als gevolg van (verkeerd) gebruik van onze producten. Mocht er op grond van de wet toch aansprakelijkheid van Aquarevitaliser B.V. worden verondersteld dan wordt deze schade gedekt tot het maximale bedrag waarvoor Aquarevitaliser B.V. hiervoor is verzekerd.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Aquarevitaliser B.V..

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Aquarevitaliser B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »